Uslovi korišćenja

Sadržaj

Opšte informacije

Mirjana Tomanović PR Frizersko Kozmetički Salon Beauty Studio Mirka Sombor

Staparski put 62, Lokal 1, 25000 Sombor

Matični broj: 65733170

PIB: 111900537

Izdavalac računa, Beauty Studio Mirka, nije obveznik PDV-a po članu 33. zakona o PDV-u. Izdavalac računa je paušalni obveznik poreza po članu 42. zakona o porezu na dohodak građana.

Na osnovu Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase(„Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12,59/13, 100/14). preduzetink MIRJANA TOMANOVIĆ PR
FRIZERSKO KOZMETIČKI SALON BEAUTY STUDIO MIRKA SOMBOR iz Sombora,  nije u obavezi da evidentira promet preko fiskalne kase iako robu i usluge prodaju fizičkim licima.

Mirka.studio (https://mitada.mycpanel.rs/) veb stranica je u vlasništvu Beauty Studio Mirka sa gore pomenutim podacima o preduzetniku. Vaš pristup, kao i korišćenje ove veb stranice (u daljem tekstu „sajt“) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

Intelektualna svojina

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu „Sadržaj“), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Beauty Studio Mirka ili su na sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. 

Beauty Studio Mirka zadržava sva registrovana i neregistrovana autorska prava na sajtu.

Dozvoljeno je pregledanje, deljenje na društvanim mrežama ili štampanje stranica sa sajta za lične, naučne, neprofitabilne i nekomercijalne namene.

Dozvoljeno je korišćenje i publikovanje informacija ili delova tekstova u nekomercijalne, neprofitabilne ili naučne svrhe uz precizno navodjenje sajta Beauty Studio Mirka kao izvora podataka.

Nije dozvoljeno modifikovanje, kopiranje, reprodukcija, objavljivanje niti prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, tekst, informacije ili usluge dostupne na sajtu bez prethodne pismene dozvole Beauty Studio Mirka.

Beauty Studio Mirka će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaš nalog

Korišćenje sajta ili određenih delova sajta zahteva kreiranje korisničkog naloga. Ukoliko koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za održavanje zaštite i privatnosti Vašeg naloga i lozinke i pristupa Vašem računaru, i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se vrše pod Vašim nalogom i lozinkom. Ukoliko posumnjate u sigurnost Vašeg naloga, molimo da obavestite administratore sajta što pre moguće. Beauty Studio Mirka nije odgovoran za bilo koju štetu koja može da se desi od neautorizovanog pristupa Vašem nalogu.

Linkovi na druge sajtove

Sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Beauty Studio Mirka. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Beauty Studio Mirka ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Beauty Studio Mirka ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Izuzeće od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. Beauty Studio Mirka nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem Sajta ili njegovog sadržaja.

Sajt i kompanija koja upravlja sajtom ne može biti odgovorna za učešće u bilo kakvoj direktnoj, indirektnoj, incidentnoj, specijalnoj, značajnoj ili kaznenoj šteti od korišćenja ovog sajta ili drugih hiperlinkovanih sajtova uključujući, bez ograničenja, izgubljeni profit ili prihod, troškove zamene, prekid poslovanja, gubitak podataka ili štetu koja je rezultat oslanjanja na prezentovane informacije.

Promena Sajta bez prethodne najave

Ovaj sajt je dinamičan i vremenom će se menjati bez prethodne najave. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Dostupnost Sajta

Beauty Studio Mirka zadržava pravo da prekine, obustavi, izmeni ili suspenduje, privremeno ili zauvek, bilo koji aspekat sajta, uključujući dostupnost funkcija sajta, u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Slažete se da Beauty Studio Mirka nije odgovoran Vama ili nekoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, suspendovanje ili prekid sajta.

Primedbe, prigovori i sporovi

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac može svoje pisane prigovore poslati na imejl adresu: [email protected] ili klasičnom poštom na adresu: Staparski put 62, 25000 Sombor ili nazvati 060 38 91 636. Beauty Studio Mirka će u roku od 15 radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti korisniku, odnosno kupcu, koliko dugo će biti razmatrana i redovno ga obaveštavati o statusu postupka. Beauty Studio Mirka će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.

Ukoliko se ne postigne dogovor između Beauty Studio Mirka i kupca/korisnika usluga, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova, a u suprotnom nadležan je Sud u mestu sedišta prodavca.

Izmene ovih uslova korišćenja

Beauty Studio Mirka zadržava pravo da izmeni ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku.