Saveti za korišćenje solarijuma

Uputstva pre upotrebe solarijuma

Tipovi kože

Solarijum ne mogu da koriste